Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er en  pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle som lever med kjønnsinkongruens i Norge.

Deres mål er et helsevesen der alle som har behov for kjønnsbekreftende behandling får den hjelpen de trenger, innen rimelig tid og uavhengig av faktorer som ikke-binær identitet, seksuell praksis eller urelaterte diagnoser. De jobber for et helsetilbud som er desentralisert, tilgjengelig og basert på medbestemmelse, respekt og forankret i internasjonal forskning.

Hvem er de for?

PKI er en organisasjon av og for personer med kjønnsinkongruens og deres familier, venner, kjærester og andre nære. Med “kjønnsinkongruens” inkluderer de alle som opplever å ha en annen kjønnsidentitet (opplevd kjønn) enn det kjønnet de fikk tildelt ved fødselen. Som organisasjon er de opptatt av å være inkluderende og vil jobbe for alle som er berørt av tematikken, uavhengig av hvor langt i prosessen man har kommet eller hvilke ord man velger å bruke for å beskrive sin identitet eller situasjon.

De vil spesifisere at PKI er for alle med nærhet til temaet uavhengig av om du er kvinne, mann eller ikke-binær og hvorvidt du velger å omtale deg selv som “trans”, “transseksuell” eller “født i feil kropp”. 

TIL TOPPEN
Bli varslet når varen kommer på lager Vi sender deg en e-post når produktet blir tilgjengelig for salg.

No fields found, please go to settings & save/reset fields

Have no product in the cart!
0